De man achter de kassa

Vorige week ging ik met de kinderen na school nog even naar de supermarkt. Ze hadden er helemaal geen zin in, maar met zo’n bleeper, waarmee we zelf onze boodschappen kunnen scannen, zijn ze altijd weer even zoet.

Toen we de losse ciabatta’s wilden scannen lukte dat niet. Ik zei: “dat maakt niet uit, want we kunnen het aan de vrouw bij de kassa vragen”. Mijn zoon vroeg: “mama hoe weet je dat er een vrouw bij de kassa zit, het kan toch ook een man zijn?”

Man achter de kassa, She does it

Oef…. Een duidelijk geval van gender stereotypering waar mijn zoon van 6 jaar oud mij op wees. In de supermarkt ben ik er meteen een goed gesprek over begonnen.

Kinderen leren de sociale betekenissen van gender van ons volwassenen en de cultuur waarin ze opgroeien. Wist je dat tussen het 5e en 7e levensjaar de gender stereotypes al gedefinieerd zijn?

Dit wordt pijnlijk duidelijk in het volgende filmpje. Hierin komen 3 vrouwen die brandweervrouw, chirurg en gevechtspiloot zijn een klaslokaal binnen.

https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY

Selffulfilling prophecy

Het begint in onze jeugd. In ons verdere leven worden deze stereotypen versterkt en uiteindelijk een selffulfilling prophecy.

Je ziet voornamelijk vrouwen achter de kassa, dus is het ‘een baan voor vrouwen’. Je ziet alleen maar mannelijke piloten, dus is het ‘een baan voor mannen’.

Vrouwelijke piloot, She does it

Leidinggevende functies worden voornamelijk ingenomen door mannen. Hierdoor zullen vrouwen regelmatig denken dat zij er niet voor in aanmerking kunnen komen.

Ook is het nog steeds vanzelfsprekend dat een vrouw meer zorg- en huishoudelijke taken op zich neemt dan een man.

“Wat ga je met je baan doen?”, vroegen collega’s mij toen ik zwanger was van mijn eerste kindje. Dit werd echt niet aan mijn man gevraagd toen hij op zijn werk vertelde dat hij vader werd.

Het stereotype beeld van een ambitieuze vrouw die carrière wil maken is ook zelden positief. Ze denkt te veel aan haar werk, ze is er te weinig voor de kinderen, ze doet te weinig voor school etc.

En het stereotype van een ambitieuze man? Hij is succesvol, hij heeft een mooie carrière, hij zorgt goed voor zijn gezin etc.

Dalende trend

Deze stereotypering geeft vrouwen een gevoel van onzekerheid over hun professionele leven.

En dat zien we terug in de arbeidsparticipatie van vrouwen:

 • In Nederland heeft 73% van de werkende vrouwen een deeltijdbaan. Daarmee is Nederland koploper in de Europese Unie. Oostenrijk en Duitsland volgen met een deeltijdpercentage van 47% op flinke afstand.
 • In Groot-Brittannië daalt de arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen met 14% ten opzichte van vrouwen zonder kinderen.

Dit is een probleem.

Niet alleen omdat vrouwen hierdoor niet financieel zelfstandig zijn, maar ook voor de toekomstbestendigheid van bedrijven.

Vrouwen maken het verschil

Het is geen nieuws meer dat bedrijven, die diversiteit hoog op de agenda hebben, betere resultaten boeken[1]. Ze doen het financieel beter en zijn een interessantere werkgever.

Wat ik persoonlijk nog interessanter vind is het volgende.

Uit onderzoek van McKinsey & Company[2] blijkt dat, om aan toekomstige uitdagingen te kunnen voldoen, vier typen leiderschapsstijlen van cruciaal belang zijn:

 1. Het definiëren van verwachtingen en verantwoordelijkheden en het belonen van prestaties.
 1. Het presenteren van een boeiende toekomstvisie samen met een inspirerend optimisme over de uitvoering ervan.
 1. Een team opbouwen waarin iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen aan de besluitvorming.
 1. Uitdagende veronderstellingen gebruiken om werknemers intellectueel te stimuleren en hen aanmoedigen tot het nemen van risico’s en het gebruik van creativiteit.

En…

Vrouwen blijken de eerste drie van deze vier leiderschapsstijlen vaker toe te passen dan mannen.

Maak het business prioriteit

Op basis hiervan zou je verwachten dat bedrijven de afgelopen jaren hard aan de slag zijn gegaan met gender diversiteit en inmiddels concrete resultaten boeken.

Helaas.

Het blijkt bijvoorbeeld dat:

 • Het percentage vrouwen op ieder niveau in corporate bedrijven in Amerika gelijk is gebleven tussen 2015 en 2018[3].
 • In Nederland de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen beide exact gelijk gebleven zijn tussen 2017 en 2018, respectievelijk 6% en 25%[4].
 • 22% van de Nederlandse NVs, genoteerd op Euronext Amsterdam, geen enkele vrouw in de RvB of RvC heeft[4].

Dit maakt duidelijk dat het alleen uitspreken van het belang van gender diversiteit niet voldoende is.

Het gaat erom dat we vrouwen in alle lagen van organisaties, van receptioniste tot personal assistent, van beginnend manager tot senior manager, mogelijkheden bieden om door te groeien. Én ondersteun vrouwen om deze kansen te pakken.

Met andere woorden, maak gender diversiteit de business prioriteit die het is.

Aan de slag

Wil je daadwerkelijk met gender diversiteit nu én in de toekomst het verschil maken dan is het aan te bevelen om de volgende acties in te zetten3:

 1. Stel concrete doelen, volg de progressie en rapporteer over resultaten.
 1. Zorg dat de werving en promoties van mannen en vrouwen eerlijk gebeurt.
 1. Laat senior managers de richting bepalen en zorg ervoor dat leiders, in alle lagen van de organisatie, verantwoordelijk zijn voor het behalen van resultaten.
 1. Bevorder een inclusieve en respectvolle bedrijfscultuur.
 1. Beperk het aantal vrouwen dat ‘de enige vrouw in het team’ is.
 1. Bied werknemers de flexibiliteit die nodig is om hun werk in te kunnen passen in hun leven.

Groei met vrouwelijk talent

Support nodig?

Met She does it kun je binnen jouw organisatie vrouwelijk talent díe support bieden die ze nodig hebben om op de weg van professioneel succes te blijven.

Deze support bestaat uit 3 elementen:

 • Individuele coaching van de vrouwelijke werknemer
 • Support van de leidinggevende
 • Groepscoaching

Hier kun je er meer over lezen: https://shedoesitcoaching.com/nl/groei-met-vrouwelijk-talent/

Mocht je eens willen sparren over wat She does it voor jouw organisatie kan betekenen, neem gerust contact op via eefke@shedoesitcoaching.com of +44 7498 558006.

[1]Women matter: Gender Diversity a Corporate Performance Driver, McKinsey & Company, 2007.

[2]Women matter 2: Female leadership, a competitive edge for the future, McKinsey & Company, 2008.

[3]Women in the workplace, McKinsey & Company, 2018.

[4]The Dutch female board index 2018, Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, 2018.